Човешката Барби Валерия Лукянова напълно прилича на тези 10 кукли Барби

Валерия Лукянова - известен още като 28-годишното момиче с невъзможно мъничка талия, което се нарича 'Човешка Барби' - е наистина ли опитвайки се да бъде, добре, човешка Барби.

И тези 10 снимки го доказват. (Никога няма да гледаме по същия начин Барби.)

Интересни Статии